• TAZMİNAT HUKUKU

  TAZMİNAT HUKUKU

  Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası, İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası, Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası),

 • GAYRİMENKUL HUKUKU

  GAYRİMENKUL HUKUKU

  Tapu kaydının düzeltilmesi davası, İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası, Vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası, Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i davası,

 • İŞ HUKUKU

  İŞ HUKUKU

  İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası, İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası, İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, Avukatlık danışma hizmetleri.

 • ŞİRKETLER HUKUKU

  ŞİRKETLER HUKUKU

  Anonim ve limited şirketlere danışmanlık hizmeti, Şirket satın almaları ve şirket birleşmeleri,Ticaret ve rekabet hukuku, Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi, Hukuki danışmanlık.

 • MİRAS HUKUKU

  MİRAS HUKUKU

  Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası, Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme, Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme, Terekeyle ilgili her türlü tespit,

 • MEDENİ HUKUK

  MEDENİ HUKUK

  Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası, Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası, Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davası, Boşanmada mal paylaşımı

Av. Ferit Durbin | Trarik kazası tazminatı | İş kazası tazminatı
Tüm hakları saklıdır.