• TAZMİNAT HUKUKU

  Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası, İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası, Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası),

 • GAYRİMENKUL HUKUKU

  Tapu kaydının düzeltilmesi davası, İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası, Vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası, Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i davası,

 • İŞ HUKUKU

  İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası, İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası, İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, Avukatlık danışma hizmetleri.

 • ŞİRKETLER HUKUKU

  Anonim ve limited şirketlere danışmanlık hizmeti, Şirket satın almaları ve şirket birleşmeleri,Ticaret ve rekabet hukuku, Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi, Hukuki danışmanlık.

 • MİRAS HUKUKU

  Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası, Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme, Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme, Terekeyle ilgili her türlü tespit,

 • MEDENİ HUKUK

  Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası, Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası, Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davası, Boşanmada mal paylaşımı

Av. Ferit Durbin | Trarik kazası tazminatı | İş kazası tazminatı
Tüm hakları saklıdır.