• Mart

    25

    2020
  • 160
  • 0
Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasında Güvence Hesabı Ne anlama geliyor?

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasında Güvence Hesabı Ne anlama geliyor?

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasında Güvence Hesabı Ne anlama geliyor?
Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasında Güvence Hesabı şunu ifade etmektedir. Ülkemizde Güvence Hesabı Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri bünyesinde kurulmuş olan özel bir fondur. Ülkemizde bu fon :
1. Sigortacılık kanunu
2. Karayolu taşıma kanunu
3. Karayolu trafik kanunu
4. 6111 sayılı kanunlarda düzenlenmiştir.
Bu fonun kuruluş amacı zorunlu sigortalar kapsamındaki bedensel maddi tazminatların ödenmesinde yaşanabilecek aksiliklerin önüne geçmektir. Bedensel zarara uğramış bireylerin doğabilecek zararlarını önlemek ve hak kayıplarımı engellemek saikiyle oluşturulmuştur. Burada ki amaç trafik kazası neticesinde vefat edenin yakınlarına destekten yoksun kalma tazminatlarını ödemektedir.

Güvence Hesabının Kuruluş Amacı şudur:
Güvence Hesabının asıl amacı;
1-) Trafik Kazası meydana geldikten sonra hasarın tazmini zorunlu sigorta kapsamına girmesine rağmen, olayın faili meçhul olması, 2-) Trafik kazasına karışan aracın sigortasının yapılmamış olması,
3-) Trafik kazasına karışan aracın çalınmış araç ile kaza yapılmış olması,
4-) Yada en nihayetinde sigorta şirketlerinin iflası nedeniyle tahsil edilemeyen maddi tazminatların ödenmemesi durumunda hak sahiplerinin mağduriyetlerinin önüne geçmektir.

Güvence Hesabının Kapsamı şunlardır:
• Kaza sonrası sigortalının tespit edilememesi yani kazanın faili meçhul kaza kapsamında değerlendirilmesi durumunda hak sahibinin bedensel zararlarıyla ilgili maddi kayıpları,
• Kazanın yapıldığı anda geçerli zorunlu trafik sigortası yaptırmamış olan kişilerin verdiği bedensel zararlar,
• Kazanın çalınmış ya da gasp edilmiş araç ile yapılmış olması durumunda oluşabilecek tüm bedensel zararlar,
• Sigorta şirketlerinin iflas etmesi durumunda hak edilen maddi ve bedensel zararlar,
güvence kapsamına girmektedir.
Hangi sigorta türleri güvence hesabı kapsamındadır.
• Zorunlu Trafik Sigortası
• Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
• Tüp Gaz Sigortası
• Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Sigortası
• Maden Çalışanları Ferdi Kaza Sigortası
Güvence Hesabı Kapsamına Dâhil Olmayan Durumlar
• Manevi tazminat talepleri,
• Bedensel zararların haricindeki tüm zararlar,
• Motorlu aracı çalınan ve gasp eden kişiye yardım edene yardım eden ortaklık sağlayan,sürücü ile araca kendi isteği ile binen araç sahiplerinin vereceği zararlar,
• Yarışa katılan araçların verdiği zararlar,
• Araç sahibi tarafından istenen zararlar,
Zamanaşımı.
Hak sahipleri, kaza tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde başvuru yapılmalıdır

Türkiye’de trafik kazası ölüm ve yaralanmaları akabinde tazminat hakları

Maalesef Ülkemizin 81 ilinde neredeyse saat başı trafik kazası meydana geliyor ve bu trafik kazalarının çoğu maalesef ölümle veya sakatlanmayla sonuçlanıyor. Resmî istatistiklere baktığımızda güzel ülkemizde 2017 yılında yaşanan trafik kaza sayısı yaklaşık olarak 198.111 tanedir. Bu kaza sayısında kazanın gerçekleştiği yerde hayatını kaybeden vatandaş sayımız 4.143 kişi olarak kayıt altına alınmıştır. Lakin en yakın hastaneye sevk edilip 20-30 gün içinde sağlık kuruluşunda yaşamını yitiren vatandaş sayımız yaklaşık olarak 4321 kişidir. Türkiye istatistik kurumu verileri incelendiğinde trafik kazalarının sayısında azalmadan ziyade ciddi bir artışın gözlemlendiği net bir şekilde ortadadır. Maalesef yetkililerce ciddi önlemler alınmazsa 2021 tarihi ve devam eden yıllarda artışa doğru bir ivme sözkosudur. Bu kazalar neticesinde sayısı binleri bulan vatandaşımız hayatını kaybetmektedir. Ölümle veya sakatlıkla neticelenen trafik kazalarında hem maddi hemde manevi bir elem ve ızdırap yaşanmaktadır. Ölen kişilerin akraba ve yakınları hem maddi hemde manevi tazminat talep edebilmektedir. Tabiki bu maddi ve manevi tazminatın talep edilebilmesi için şartların oluşmuş olması gerekmektedir. Bu şartlara baktığımızda Ölen kişinin kusuruna bakılacaktır. Olayda ki kusur durumu nedir diye. Burada trafik kazası sonucu ölen kişinin geride kalan akraba ve yakınlarının maddi ve manevi tazminat hakları doğacağından, iyi bir araştırma yapılarak kaza tespit tutanağındaki kusur durumuna ve doğru doldurulduğa dikkat edilmelidir. Eğer kaza tespit tutanağı yanlış tutulmuş ise süresi içinde ivedilikle itiraz edilmelidir. Aksi takdirde alınacak yüklü tazminat oranında düşüş olacaktır. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında belirttiğimiz üzere Karşı tarafın zorunlu mali mesuliyet sigortasından maddi tazminat talep edilebilecektir.

Ayrıca ölümlü veya yaralanmalı trafik kazaları sonucunda ayrıca ceza davasıda açılabilmektedir. Ceza davalarında, haksız ve hukuka aykırı hareketi sonucu ölüme sebebiyet veren kişilerin cezalandırılması esas iken, açılan tazminat davalarında söz konusu ölümün haksızlığı sebebiyle bir can borcunun ödenmesi gerekmektedir. Her ne kadar maddi ve manevi kayıpların bu davada talep edebileceği düzenlenmiş olsa da, bu davaların açılmasında ve tazminat talep edebilmedeki bir diğer amaç da ölenin yakınlarına bir nebzede olsa desteğin sağlanmasıdır.
Kazada ölen kişilerin yakın veya akrabaları ölümlü trafik kazası sonrasında tazminat talebinde maalesef bulunmuyor. Bu durumun en başlıca nedeni ve en büyüğü kişilerin haklarını genel itibarıyla bilememesinden kaynaklanmaktadır.

Başka bir neden ise yaşanılan kaza neticesinde yaşanılan üzüntü dolayısıyla bu durumdan sanki kar elde etmek istememeleridir. Ancak kaza neticesinde manevi tazminat talebinde bulunabilme hakkı, kişilerin acısını azaltmak nedeniyle verildiğini kimse unutmamalıdır. Geride kalanlara azda olsa bir tutunma desteği olduğu unutulmamalıdır.

Ölümlü Trafik kazalarının neticesinde hem manevi hemde maddi eksilmeler yaşanmaktadır. Ölümlü trafik kazalarının meydana gelmesiyle kişilerin yaşadığı mağduriyet, haklarını bilmemesi dolayısıyla daha da artmaktadır. Söz konusu maddi eksilmenin giderilmesi adına;

Türk Borçlar Kanunumuzda ölümlü kazalarla ilgili şu şekilde düzenleme yapılmıştır. Bu tür olayların tazmini söz konusudur. Şöyle ki;
TÜRK BORÇLAR KANUNU
MADDE 53- Ölüm hâlinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır:
1. Cenaze giderleri.
2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar.

ÖLÜMLÜ KAZA NETİCESİNDE BELLİ BAŞLI KİŞİLER DAVA AÇABİLİR. DAVA AÇABİLECEK KİŞİ VEYA KİŞİLER ŞUNLARDIR;
Trafik kazası neticesinde ölüm olayı yaşanmışsa dava açabilecek kişiler; ÖLEN KİŞİNİN
1-)Babası,
2-)Annesi
3-)Eşi,
4-)Çocukları,
5-)Kardeşleri,
6-)Nişanlısı ve trafik kazası neticesinde ölen kişinin bakım ve desteği altındaki kişiler maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir.

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI NETİCESİNDE VEFAT EDENİN YAKINLARI NE İSTEYEBİLİR?
A-)YAŞANAN ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASINDA İSTENEBİLECEK MADDİ TÜM ZARAR ŞUNLARDIR
1.Trafik kazası neticesinde vefat eden kişi için yapılan Cenaze ve defin giderleri,
2. Trafik kazası neticesinde vefat eden kişi için yapılan Tedavi giderleri,
3. Trafik kazası neticesinde vefat eden kişi için yapılan Destekten yoksun kalma tazminatı

B-)YAŞANAN ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASINDA İSTENEBİLECEK MANEVİ ZARARLAR
-Trafik kazası neticesinde yakınlarını kaybeden bireylerin elem ve ızdıraplarını bir nebzede dindirebilmek adına manevi tazminat istenebilmektedir.

Neticede; Maalesef ülkemizde azımsanamayacak derecede her gün trafik kazası meydana gelmektedir. Bu trafik kazalarının maalesef çoğu ölüm veya sakatlanmayla sonuçlanmaktadır. Yaşanılan bu acı kazalar sebebiyle maddi ve manevi kayıp yaşayan kişi veya kişilerin hem maddi hemde manevi tazminat isteme hakkı bulunmaktadır. Kişilerin haklarını arayıp neticeye ulaştırmaları İçin konusunda uzman hukukçulardan yardım almalarında fayda bulunmaktadır.

A fantastic essay writing service should give you quality writing support for

For example, some writers have to write a composition about a

That is a fundamental truth that should be recalled by all men and women who compose a research

In first-order position papers the purpose of the essay is to

Once you’ve done

There’s nothing more frustrating than getting stuck with an article on a subject that is so dull that the pupil has dropped interest in the article , and there isn’t https://www.affordable-papers.net/ any greater way to get started than simply providing them an excuse to read it.

this, you will have the ability to put your entire focus on other areas of your article, such as the study, the chapter breaksdown, etc.

present a counter-point to a professional’s argument.

paper.

certain topic.

all your essay needs.

Av. Ferit Durbin | Trarik kazası tazminatı | İş kazası tazminatı
Tüm hakları saklıdır.